„За жените в науката“ 2011

Церемония по награждаването

Първата церемония по награждаването на стипендиите „За жените в науката“ се проведе под патронажа и домакинството на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Награждаването на двете стипендиантки, като изключително важно научно и социално значимо събитие, бе подкрепено от Йорданка Фандъкова, кмет на София, и представители на тримата партньори по проекта. Ирина Бокова, генерален директор на ЮНЕСКО, изпрати поздравителен адрес, който бе прочетен пред гостите на церемонията.

Стипендиантите бяха обявени от проф. Анастас Герджиков, председател на Комисията за присъждане на стипендиите, а сертификатите бяха официално връчени от Бриджит Стрелър, генерален директор на L'Oréal България.

Галерия

Стипендианти

Елисавета Кирилова е  докторант в Института по инженерна химия към Българска академия на науките.

Темата на проекта й е „Моделиране на автотермални термофилни аеробни биореактори за очистване на отпадъчни води за целите на енергийната интеграция на процесите в ATAD (Autothermal Thermophilic Aerobic Digestion) системи“.

Целта й е да създаде метод за моделиране на този тип процеси с цел намиране на условията, които водят до тяхното ускоряване, както и тези условия, при които се повишава тяхната енергийна ефективност. Това има пряко отношение към опазване на околната среда.

В резултат е създадена високоефективна и енергоспестяваща технология за обработка на отпадъчни води.

1. Какво провокира интереса Ви към науката?

Интересът ми към науката се зароди още в студентските ми години по време на следването в Химикотехнологичния и металургичен университет – София, където направих своите първи по-сериозни стъпки в областта на химията и химичните технологии. След защитата на дипломната си работа вече бях решила да продължа да се занимавам с наука и да работя в областта на инженерната химия, каквато е моята специалност. Следвайки тази своя цел, постъпих на работа в Института по инженерна химия при БАН, в който работя и до ден днешен като главен асистент. Това, което винаги ме е мотивирало да се занимавам с наука, е постоянното желание и стремеж да навлизам в нови и различни области на познанието, да търся нови пътища за решаване на поставени сложни проблеми и задачи. Работата на учения е сериозно предизвикателство, което коства много усилилия и време, но от друга страна е изключително вълнуваща, защото дава едно огромно поле за изява, където можеш да проявиш своята креативност, използвайки натрупаните знания и опит.

2. Каква е темата на проекта, по който работите/работихте с помощта на стипендията?

„Моделиране на автотермални термофилни аеробни биореактори за очистване на отпадъчни води за целите на енергийната интеграция на процесите в ATAD системи“.

3. С какво Ви помогна стипендията „За жените в науката“?

Аз съм изключително щастлива, че благодарение на тази награда успях да реализирам това изследване, за което съм особено признателна на L'Oréal и ЮНЕСКО. Предоставената награда ми даде възможност да подобря условията си на работа с най-съвременна мощна компютърна конфигурация. Също така тази награда ми даде възможност да посетя Университета в Лимерик, Ирландия, за обмяна на опит и знания с колеги, които работят в същата професионална област, както и да участвам в един от най-престижните международни научни форуми в областта на инженерната химия, който бе проведен в Лондон, Великобритания, за представяне на получените от изследването резултати.

4. Как виждате бъдещето си в България като млада жена учен?

Това е сложен въпрос. От една страна през годините на моята докторантура и след това успях да придобия солидни знания и да натрупам опит, който използвам в работата си. Обаче, за да можеш наистина да се изградиш като учен, е необходимо по-сериозно отношение и ангажираност от страна на държавата, което може да стане с прилагането на ясно дефинирана дългосрочна стратегия за развитието на науката и научните изследвания в България, което за съжаление не се прави. Липсата на адекватно финансиране затруднява много работата на учените като цяло, които буквално са поставени в условия на оцеляване. Въпреки това се надявам, че нещата ще се променят към по-добро и пътят на промяната е участието в различни европейски и международни програми за финансиране на научни изследвания.

5. Какво ще посъветвате момичетата, които биха искали да се занимават с наука за в бъдеще?

Бих ги посъветвала, въпреки трудностите, да следват смело мечтите си, ако наистина вярват, че науката е тяхното призвание.


Елка Кралева работи в Институт по катализ към Българска академия на науките.

Темата на проекта й е „Съвременни насоки на изследванията при изучаване на съдбата на замърсителите в екосистемите“. Свързан е с изучаване на екосистемите на влажните зони, тяхното функциониране, възстановяване и управление

Чрез стипендията тя е успяла да оборудва лабораторията, в която работи, с нов модерен апарат за адекватен и надежден мониторинг на води и почви на територията на цяла България.

Получените резултати са докладвани на международната конференция „ECOpole'11” в Закопане, Полша, и са получили своето одобрение и приложение.

1. Какво провокира интереса Ви към науката?

От малка обичах много да чета. Може би книгите провокираха у мен желание да се развивам чрез наука.

2. Каква е темата на проекта, по който работите/работихте с помощта на стипендията?

Съвременни насоки на изследванията при изучаване на съдбата на замърсителите в екосистемите.

3. С какво Ви помогна стипендията „За жените в науката“?

Стипендията беше важна финансова подкрепа за моята работа. Чрез стипендията закупих модерен вакуум изпарител с три накрайника, който значително подобри експерименталната работа в лабораторията. Новият модерен уред ми даде възможност много по-прецизно и експресно да подготвям образците за анализ.

4. Как виждате бъдещето си в България като млада жена учен?

За съжаление, да се занимаваш с наука в България е трудно. Последните три години  живея и работя в Германия. Искрено се надявам, че един ден да се занимаваш с наука в България, ще бъде много по-респектиращо.

5. Какво ще посъветвате момичетата, които биха искали да се занимават с наука за в бъдеще?

В това динамично и модерно време за една жена е важно да има успешна и значима кариера, чрез която да се развива и усъвършенства. Науката е област, в която с постоянство и упоритост всяка  жена може да изгради успешна кариера. Пожелавам успех на всички млади хора. Бъдещето е в науката.

Комисия за присъждане на стипендиите

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

Проф. Анастас Герджиков, дфн
Заместник-ректор по акредитация и следакредитационен контрол
Професор по римска литература
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА

Доц. д-р Божидар Галуцов
Декан
Факултет по биология
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Доц. д-р Любомир Спасов
Декан
Факултет по медицина
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Проф. Тони Спасов, дхн
Декан
Факултет по химия
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Проф. Симеон Ангелов
Съветник по международните въпроси на председателя на БАН,
член на Бюрото на Националната комисия на Р България за ЮНЕСКО

Бриджит Стрелър
Генерален директор
L’Oréal България

Официални партньори:

For Women in Science Paris Loreal UNESCO Софийски университет

С медийната подкрепа на:

Политика за защита на личните данни Условия за ползване на сайта